Schenkingen

Schenkingen

Wat is een schenking?

Van een schenking is sprake als je iets aan iemand geeft met de bedoeling die ander te bevoordelen. Je kunt dus geld schenken, maar ook spullen. Schenkingen in geld kunnen worden gedaan op verschillende manieren. Schenken via de notaris kan in de vorm van contanten of op papier.

Schenken in geld

De makkelijkste en meest voor de hand liggende manier om aan iemand een schenking te doen is om aan die persoon een bedrag in contanten te overhandigen. De schenker geeft dan letterlijk het geld uit handen en het vermogen van de schenker wordt daarmee meteen kleiner. Degene die het geldbedrag ontvangt kan daarover meteen beschikken en kan daarmee doen wat hij of zij wil.

Schenken op papier

Vaak worden er ook schenkingen “op papier” gedaan. Bij een schenking op papier wordt er een notariële akte opgemaakt, waarbij de schenker een bedrag schenkt aan iemand en dan meteen dat bedrag terugleent. Schenken op papier kan dus alleen bij een notaris worden geregeld. Het geschonken bedrag blijft dan gewoon bij de schenker; het maakt niet uit of dat geld op de bankrekening van de schenker staat of bijvoorbeeld in zijn huis zit of in aandelen. Het is bij een schenking op papier wel van belang dat de schenker ieder jaar aan de ontvanger van de schenking daadwerkelijk een rente vergoedt van 6% per jaar. Over deze rente (die ieder jaar wél daadwerkelijk moet worden betaald aan de ontvanger) is ook geen belasting verschuldigd.

Ook met een schenking op papier maakt de schenker zijn vermogen kleiner. Daardoor zal er na overlijden van de schenker minder erfbelasting hoeven te worden betaald. Een eventuele eigen bijdrage in het kader van de WLZ (vroeger AWBZ genaamd) zal daardoor lager worden, wat tegenwoordig ook een belangrijk punt is.

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken?

Je mag uiteraard zelf bepalen hoeveel je schenkt. Hou echter wel in de gaten dat er bepaalde vrijstellingen gelden: als je meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag, moet de ontvanger over dat meerdere schenkbelasting betalen.

Een ouder (of twee ouders samen) mag in 2024 € 6.633,= aan een kind schenken, zonder schenkbelasting.

Als het kind tussen de 18 en 40 jaar is (dus tot en met de leeftijd van 39 jaar), mogen de ouders één keer een extra hoog bedrag schenken, nl. € 31.813,=. Hieraan zijn dan geen specifieke voorwaarden verbonden. Maar als het geschonken bedrag door dat kind wordt gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 66.268,=.

Daarnaast geldt een algemene vrijstelling van € 2.658,=. Iedereen mag aan iedere willekeurige derde in 2024 nl. een bedrag van € 2.658,= schenken, vrij van schenkbelasting.

Schenken via MAAT notaris

MAAT notaris in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, kan jou helpen om een schenking in goede banen te leiden zodat je wordt voorzien van het juiste advies en zodat je wordt geïnformeerd over de belastingtechnische en overige gevolgen van iedere keuze.

Wil je nadere informatie over schenkingen, dan kun je steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

Brochure tarieven erf- en schenkbelastingen 2024

Klik hier voor de schenkingstarieven en -vrijstellingen voor 2024.