Energielabel

Energielabel

Een energielabel voor gebouwen laat zien hoe energiezuinig dat gebouw is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Al een aantal jaren is het voor de verkoper verplicht om bij verkoop van zijn woning een energielabel te overhandigen aan de koper.

Huiseigenaren die nog geen energielabel hadden, hebben begin 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopige label is een inschatting en is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.

U kunt online uw voorlopige energielabel omzetten in een definitief energielabel. Hiervoor dient u met uw DigiD in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De gegevens voor het definitieve energielabel levert u zelf aan en worden door een erkend deskundige op afstand gecontroleerd.
Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Als u als huiseigenaar bij de verkoop of verhuur van uw woning geen definitief energielabel hebt, loopt u het risico op een forse boete.
Het energielabel is verplicht bij de verhuur en verkoop van o.a. woningen en appartementen, woonwagens bedoeld voor permanent gebruik en recreatiewoningen die meer dan vier maanden per jaar worden gebruikt. Ook is het energielabel verplicht bij de verhuur en verkoop van utiliteitsgebouwen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, overheidsgebouwen, horecagebouwen, kantoorgebouwen en winkels.
In een aantal gevallen is er géén energielabel nodig. Zo hoeft u geen energielabel aan te vragen bij verkoop of verhuur van bijvoorbeeld beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening), woonboten, kerken, recreatiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages) en gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen), alsmede alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.