Akte van levering

Akte van levering

Wat is een akte van levering?

Een akte van levering is een notariële akte waarin een huis of een ander soort onroerend goed wordt overgedragen van partij A op partij B. De akte van levering wordt ook wel een akte van overdracht, transportakte of eigendomsakte genoemd. In de akte van levering staan de afspraken die partij A en partij B zijn overeengekomen. Meestal zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst.

Wat staat er in een akte van levering?

Eerst worden de afspraken die door beide partijen zijn gemaakt met de notaris gedeeld. Ons team, bestaande uit een notaris en ervaren, gepassioneerde medewerkers, gaat vervolgens zo snel mogelijk met jouw zaak aan de slag. Alle afspraken die door de partijen zijn gemaakt, worden opgenomen in de akte van levering. Meestal zijn alle afspraken tussen de partijen genoteerd in de koopovereenkomst. Hierin staat dus wat er wordt gekocht en verkocht, wat de prijs is, wanneer er wordt overgedragen en alle andere tussen partijen gemaakte afspraken. De notaris stelt aan de hand van de koopovereenkomst het ontwerp van de akte van levering op en stuurt dit naar alle partijen.

De akte van levering tekenen

Als alles in orde is, wordt er een afspraak gemaakt met verkoper en koper om samen de akte te tekenen bij ons op kantoor in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. je hoeft hier niet per se fysiek bij aanwezig te zijn, je kunt namelijk ook tevoren een volmacht tekenen.

De meeste mensen die onroerend goed aankopen, gaan hiervoor een hypothecaire geldlening aan bij een bank. De akte van levering en de hypotheekakte worden door ons gemaakt en tegelijk getekend bij ons op kantoor. Na het tekenen van de akte van levering, wordt de akte door de notaris ingeschreven bij het Kadaster. Hier merk je als koper en verkoper niets van, wij regelen dit voor jou.

Pas wanneer de leveringsakte bij het Kadaster is ingeschreven is de koper officieel eigenaar van het onroerend goed. Bij MAAT notaris in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, zorgen we er natuurlijk voor dat dit op een snelle en correcte wijze plaatsvindt.

Wil je dat wij jouw akte van levering opstellen of heb je andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Brochures: extra informatie

Woning kopen
Alles over jouw rechten en plichten als je een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.
download pdf

Woning verkopen
Alles over jouw rechten en plichten als je een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.
download pdf