Hypotheekakte

Hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte?

Een hypotheekakte is een akte waarin je een hypotheekrecht vestigt op een onroerende zaak. Hierbij ben jij de hypotheekgever en geldlener en is de andere partij die het geld aan jou leent (meestal een bank) de hypotheeknemer en geldverstrekker. Het hypotheekrecht vormt voor de geldverstrekker een extra zekerheid dat deze zijn geld terugkrijgt. 

Een hypotheekrecht werkt namelijk als volgt: Als de geldnemer zijn afspraken niet nakomt, kan de bank besluiten zijn huis te verkopen. Hierdoor is het risico voor de geldverstrekker dus lager dan bij een lening waarbij er geen huis is als onderpand. Het voordeel voor de geldnemer is dat hij makkelijker een lening kan krijgen en dat de rente die hij op deze lening betaalt meestal lager is dan bij een normale persoonlijke lening zonder onderpand.

Wat staat er in een hypotheekakte?

In de hypotheekakte staan een aantal onderwerpen centraal, namelijk:

  1. Op welk onroerend goed het hypotheekrecht wordt gevestigd. Dit is dus het onderpand dat de bank of geldverstrekker mag verkopen als de geldnemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken in de hypotheekakte.
  2. Voor hoeveel euro de bank hypotheek vestigt op het onroerend goed. Dit bedrag kan hoger zijn dan het bedrag dat de geldnemer leent van de bank. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bank veel kosten moet maken als zij het onderpand moeten verkopen. Hierdoor komen de kosten voor de bank hoger uit dan alleen het uitgeleende bedrag.
  3. Hoeveel rente er over het geleende bedrag moet worden betaald. 
  4. Hoe de lening moet worden afgelost. De drie meest voorkomende vormen van hypothecaire leningen zijn: annuïtair, lineair en aflossingsvrij. Bij annuïtaire geldleningen wordt iedere maand een vast bedrag aan aflossing en rente wordt betaald. Hierbij zijn de bruto maandlasten tijdens de hele looptijd van de lening dus hetzelfde. Bij lineaire geldleningen wordt iedere maand een vast bedrag aan aflossing betaald en daarbovenop komt de rente die nog over de openstaande schuld verschuldigd is. Bij deze aflossingsmethode dalen de maandelijkse lasten gedurende de looptijd doordat de openstaande schuld, en daarmee de rentelasten, steeds lager worden. Daarnaast kan er ook voor een aflossingsvrije geldlening worden gekozen. Bij deze leningsvorm wordt er geen geld op de lening afgelost. Er wordt enkel rente betaald over de geldlening. De maandlasten blijven hierbij hetzelfde zolang de rentevast periode niet afloopt. Aan het einde van de looptijd van de lening moet worden gekeken of de geldnemer het bedrag in één keer kan aflossen of dat er een nieuwe lening moet worden afgesloten.
  5. Een afspraak over een verplichte opstalverzekering van de woning. Op het moment dat er namelijk iets zou gebeuren met het onderpand, heeft de geldverstrekker de zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald of dat er voldoende geld is om de woning te herstellen.
  6. De algemene voorwaarden van de geldverstrekker. 

De hypotheekakte tekenen

De notaris zorgt ervoor dat al deze zaken zijn opgenomen in de hypotheekakte. Hierna neemt de notaris de akte met je door bij ons op kantoor in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. Als alles duidelijk is en er geen vragen meer zijn, wordt de akte door de geldnemer, de geldverstrekker en de notaris getekend. De geldverstrekker (vaak een bank) is meestal niet aanwezig bij het tekenen van de hypotheekakte. Daarom zal de akte door één van de ervaren medewerkers van MAAT notaris worden getekend namens de geldverstrekker. 

Wil je dat wij jouw hypotheekakte voor je opstellen of heb je andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.