Schenkingen

Schenkingen

Van een schenking is sprake als je iets aan iemand geeft met de bedoeling die ander te bevoordelen. Je kunt dus geld schenken, maar ook spullen.

Schenkingen in geld kunnen worden gedaan op verschillende manieren.

De makkelijkste en meest voor de hand liggende manier om aan iemand een schenking te doen is om aan die persoon een bedrag in contanten te overhandigen. De schenker geeft dan letterlijk het geld uit handen en het vermogen van de schenker wordt daarmee meteen kleiner. Degene die het geldbedrag ontvangt kan daarover meteen beschikken en kan daarmee doen wat hij of zij wil.

Vaak worden er ook schenkingen “op papier” gedaan. Bij een schenking op papier dient er een notariële akte te worden opgemaakt, waarbij de schenker een bedrag schenkt aan iemand en dan meteen dat bedrag terugleent. Het geschonken bedrag blijft dan gewoon bij de schenker; het maakt niet uit of dat geld op de bankrekening van de schenker staat of bijvoorbeeld in zijn huis zit of in aandelen. Het is bij een schenking op papier wel van belang dat de schenker ieder jaar aan de ontvanger van de schenking daadwerkelijk een rente vergoedt van 6% per jaar.

Ook met een schenking op papier maakt de schenker zijn vermogen kleiner. Daardoor zal er na overlijden van de schenker minder erfbelasting hoeven te worden betaald. Ook kan een eventuele eigen bijdrage in het kader van de WLZ (vroeger AWBZ genaamd) daardoor lager worden, wat sinds januari 2013 ook een belangrijk punt is.

U mag uiteraard zelf bepalen hoeveel u schenkt. Hou echter wel in de gaten dat er bepaalde vrijstellingen gelden: als u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag, moet de ontvanger over dat meerdere schenkbelasting betalen.

Een ouder mag (of twee ouders samen mogen) in 2017 € 5.320,= aan een kind schenken, zonder schenkbelasting.

Als het kind tussen de 18 en 40 jaar is (dus tot en met de leeftijd van 39 jaar), mogen de ouders één keer een extra hoog bedrag schenken, nl. € 25.526,= – of zelfs € 53.176,= mits dat geld door het kind wordt gebruikt voor een eigen woning of speciale studie.

Daarnaast is het onder strikte voorwaarden mogelijk een schenking te doen van € 100.000,=. Eén van de voorwaarden hierbij is dat het geschonken bedrag wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning van de ontvanger.

Daarnaast geldt een algemene vrijstelling van € 2.129,=. Iedereen mag aan iedere willekeurige derde in 2017 nl. een bedrag van € 2.129,= schenken, vrij van schenkbelasting.

In een schenkingsakte kunt u nog een ‘uitsluitingsclausule’ opnemen. Hiermee regelt u dat een schenking uitsluitend toekomt aan diegene aan wie u de schenking doet, zodat die in geval van echtscheiding de schenking niet hoeft te delen met de (ex-)echtgenoot.

Wilt u nadere informatie over schenkingen, dan kunt u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Klik hier voor de schenkingstarieven en -vrijstellingen voor 2019.