Archief van
Auteur: Orrin Van den Bosch

Bij de notaris, De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, februari 2022

Bij de notaris, De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, februari 2022

Bijna iedereen krijgt er wel eens mee te maken: een erfenis.
Er zijn maar weinig zaken die zoveel emoties oproepen.
Verdriet om het overlijden van een geliefde, boosheid omdat je geen goede band had met de overledene, onmacht, spijt omdat de laatste ontmoeting met de overledene gepaard ging met ruzie en je het nu niet meer bij kunt leggen.
Maar ook gevoelens van hebzucht en zelfs wraak kunnen een rol spelen.
U begrijpt: als notaris heb ik er af en toe de handen vol aan.
De verdeling van geld levert meestal niet zo veel problemen op. Bij de verdeling van spullen ligt dat anders. Hierbij schets ik u enkele voorbeelden.

Liever twee halve trouwringen dan één hele
De broers die tegenover mij zitten, zijn nog geen dertig jaar. Een aantal jaren geleden al is hun vader overleden, onlangs ook hun moeder. Helaas kunnen de broers het niet goed met elkaar vinden. Het geld hebben ze al verdeeld. Dat was eenvoudig, want ieder had recht op de helft. De inboedel is opgehaald door de kringloper, daarover was geen discussie. Maar de sieraden van moeder, daar kunnen ze samen geen afspraken over maken. Op de tafel liggen enkele zilveren kettinkjes en ringen, en ook de trouwringen van hun ouders. Ik vraag wie welke zilveren sieraden wil, en zo komen we al snel tot een verdeling. Het lijkt mij vervolgens logisch dat de ene broer dan de trouwring van moeder krijgt en de andere de trouwring van vader, maar dat blijkt te simpel gedacht. Want, zo merkt een van de broers op: “De trouwring van vader is groter dan die van moeder en bevat dus meer goud.” Tja, zo had ik dat nog niet bekeken. Uiteindelijk wordt besloten de beide trouwringen doormidden te laten knippen. Ieder van de broers krijgt dan een halve trouwring van moeder en een halve trouwring van vader.

Juwelier verdeelt de sieraden
Moeder, al lang weduwe, is overleden. Zij had drie dochters, die onderling niet of nauwelijks contact hebben. Als ik hen spreek, begrijp ik waarom. Ze hebben alleen maar kritiek op elkaar en gunnen elkaar niets. Veel oud zeer, concludeer ik. Moeder had heel veel sieraden, maar uiteraard kunnen de dochters het over de verdeling daarvan niet eens worden. Soms kun je dan ieder om de beurt iets uit laten zoeken, maar het gaat nu om zo enorm veel stukken met een grote waarde dat dat nu niet zo gewenst is. Ze zijn namelijk allemaal bang dat een andere zus qua waarde meer dan haar 1/3 deel zal krijgen.
Uiteindelijk doe ik een voorstel waarin allen zich kunnen vinden.
Een juwelier taxeert alle juwelen en verdeelt ze in drie delen, alle met een gelijke waarde. Zo krijgen wij drie dozen, met de letters A, B en C erop. Door middel van loting bepalen wij wie welke doos krijgt.
Nadeel van dit systeem: misschien krijgt geen van de zussen nu haar favoriete juweel, omdat dat toevallig in een andere doos zat. Jammer toch?!

 

Bij de notaris, De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, januari 2022

Bij de notaris, De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, januari 2022

BIJ DE NOTARIS

Sinds 2011 ben ik als notaris werkzaam in de gemeente Bergen op Zoom, als opvolger van notaris Fikkers. Daarvoor heb ik in andere delen van het land gewerkt als kandidaat-notaris. Na meer dan zestig jaar notaraat in ‘Villa Aline’, op de hoek van de Bredasestraat en de Lange Parkstraat in Bergen op Zoom, zal de villa nu een andere bestemming krijgen. Ik ben verhuisd naar Dorpsstraat 13 in Halsteren, een fijn kantoor met een groot eigen parkeerterrein.
In de ruim dertig jaren dat ik in het notariaat werkzaam ben, heb ik veel meegemaakt. Alle facetten van het leven komen voorbij. Mensen gaan samenwonen en trouwen, krijgen kinderen, gaan helaas soms ook weer uit elkaar, maken testamenten, starten een onderneming, kopen een huis en overlijden. Bij al dat soort belangrijke momenten ben je als notaris betrokken. 
De meeste mensen zijn heel aardig, sommigen zijn helaas wat minder aardig en een enkeling is zelfs ronduit agressief. Als u denkt dat een notaris een stoffig en grijs beroep heeft, vergist u zich.
Het komende jaar zal ik u in iedere eerste krant van de maand vertellen wat wij zoal meemaken. Vaak zullen dit verhalen zijn die verband houden met erfrecht en erfenissen. En voor de duidelijkheid: veel zaken hebben zich buiten Zuid-West-Brabant afgespeeld.  

 
Een testament kan altijd worden veranderd

Bij mij komt een echtpaar, vijftigers. Meneer ziet er fit uit, zongebruind, mevrouw is een vlotte dame, modieus gekleed. Een leuk, sympathiek stel. Ze zijn al tientallen jaren getrouwd en hebben één dochter, zo vertellen ze.
Ik vertel over de “wettelijke verdeling”, dat is de langstlevende-regeling die in de wet staat. Na overlijden van één van hen moet alles naar de achterblijvende partner, dat spreekt voor zich, vinden ze. De langstlevende moet dan vrij over alles kunnen beschikken. We bespreken nog enkele specifieke zaken die ze ook graag in het testament op willen nemen en maken een afspraak voor ondertekening van de akten.
Een aantal weken later komen ze op mijn kantoor de akten ondertekenen. Ik geef hun afschriften (officiële kopieën) van de akten en met een grapje nemen we afscheid.
 
Een week later word ik gebeld door dezelfde meneer. Hij wil graag op korte termijn even langskomen om een en ander te bespreken. Ik vraag waarover hij mij wil spreken, maar hij blijft een beetje vaag.
Als hij bij mij langskomt, komt de aap uit de mouw. Meneer heeft al jarenlang een vriendin en na zijn overlijden moet zij een flink deel van zijn erfenis krijgen. Ik maak voor hem een nieuw testament. Hij wil geen afschrift van zijn nieuwe testament ontvangen en betaalt contant.
En ik heb geheimhoudingsplicht.

Thema avond 3 juni 2019 “Afscheid, had ik het maar geweten…”

Thema avond 3 juni 2019 “Afscheid, had ik het maar geweten…”

“Had ik het maar geweten” is een veel gehoorde uitspraak als er sprake is van verlies binnen een familie.
Na het overlijden van een dierbare komt er veel op u af en moeten er allerlei zaken worden geregeld. Het is belangrijk om afscheid te nemen op een manier die bij de overledene en zijn of haar naasten past. Er is tegenwoordig heel veel mogelijk,  maar je moet maar net weten wat er zoal kan en bij wie je daarvoor aan kunt kloppen.

Tijdens deze thema avond willen wij u hierover graag infomeren.
Waarom? Omdat er veel onwetendheid bestaat op het gebied van afscheid, een onderwerp wat men graag uit de weg gaat, maar waarmee we onvermijdelijk allemaal te maken krijgen.

Presentaties worden gegeven door Annette van de Meene, directeur crematorium Zoom- en Zegestede, Lilian Boudewijn- Slaats, Ritueel- en verlies begeleider en Caroline de Maat, notaris te Bergen op Zoom, over de verschillende aspecten rondom het afscheid.
Enkele voorbeelden:

  •  Wie heeft er recht op de as van de overledene na crematie? Hier ontstaan achteraf soms schrijnende en pijnlijke conflicten over.
  •  Na de pijn van een verlies kun je geconfronteerd worden met ingrijpende financiële gevolgen.. Gewoon, omdat de nalatenschap niet, of niet goed is geregeld.
  •  In het verleden voorzag de kerk in een stuk zingeving en houvast. Wat kunnen rituelen, en een ritueelbegeleider in dit opzicht voor u betekenen? Wat kunnen rituelen betekenen voor de kinderen, kleinkinderen?
  • Rouw en verlies.. een ondergeschoven kindje, waar men liever niet over praat. Hoe kun je je naaste helpen in een situatie van verlies? Zodat geen vereenzaming plaatsvindt? Schrijnende situaties, die kunnen worden voorkomen, door over meer kennis te beschikken met betrekking tot deze o zo belangrijke onderwerpen.

Chansonnier Olaf Heijen zal de avond opluisteren met enkele prachtige nummers waarbij hij zichzelf begeleidt op de gitaar.

Deelname is gratis (vol = vol)
Aanmelden kan telefonisch via 0164 – 27 18 50 of per mail receptie@residentiemeilust.nl

Maandag 3 juni 2019
aanvang 19.00 uur | start presentatie 19.15 uur
Residentie Meilust & Grand Café ‘de Sociëteit’
Bloemendaal 61
4614 CZ  BERGEN OP ZOOM

Alzheimercafé 22 oktober 2018

Alzheimercafé 22 oktober 2018

In het nieuwe ABG aan de Van Dedemstraat 13 is maandagavond 22 oktober om halfacht weer het Alzheimercafé, met dit keer als thema: ‘De notaris, wat kan en moet ik regelen?’.
Hierover komt notaris Caroline de Maat uitleg geven. Zij is gespecialiseerd in familierecht en vertelt op een praktische en toegankelijke wijze hoe de belangen van iemand met dementie bij wet gewaarborgd zijn. aan de orde komen onder meer zaken als volmacht, levenstestament, bewindvoering en mentor- en curatorschap. Ook zal er weer een informatiestand zijn van Alzheimer Nederland.

Arno Lambrechts

Arno Lambrechts

Helaas is onze collega Arno Lambrechts op dinsdag 15 augustus 2017 toch nog onverwacht overleden.

Wij zullen hem verschrikkelijk missen, als mens, als collega, met al zijn vriendelijkheid, hartelijkheid, humor en kennis.

Arno is slechts 58 jaar geworden.