Archief van
Tag: testament

Anekdote van de MAA(n)T: Oneindig geld!

Anekdote van de MAA(n)T: Oneindig geld!

Als je erfgenaam bent van iemand, moet je maar afwachten hoeveel je feitelijk zult ontvangen. Soms kan dat heel erg tegenvallen, bijvoorbeeld als de overledene veel meer schulden heeft nagelaten dan bezittingen. Als u weet dat dat het geval is of als u helemaal geen idee hebt van de aanwezige bezittingen en schulden, adviseer ik u dringend meteen contact op te nemen met een notaris voordat u allerlei zaken gaat regelen en betalen.


Het komt natuurlijk ook voor dat een nalatenschap veel groter is dan de erfgenamen verwachten.


Zo kwamen op een dag een man en een vrouw bij mij, neef en nicht. Hun tante was kort daarvoor overleden en tante had in haar testament bepaald dat neef en nicht haar erfgenamen waren, ieder voor de helft van de nalatenschap. Ze hadden een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een verklaring die een notaris maakt en waarin onder andere staat wie is overleden, of de overledene een testament had gemaakt, of hij of zij getrouwd was en of hij of zij kinderen had. De erfgenamen kunnen daarmee aan derden, zoals bijvoorbeeld een bank waar de overledene een rekening had, aantonen dat zij bevoegd zijn over de bankrekening te beschikken.


Nadat we al deze punten hadden doorgesproken en ik alles had genoteerd, vertelden ze enigszins aarzelend dat ze wel erg veel contant geld hadden aangetroffen in de woning van tante. Ik veronderstelde dat het ging om een paar duizend euro en gaf aan dat dat geld voor hen was en dat ze dit samen konden delen, maar dat ze het contante geld uiteraard wel moesten opgeven voor de aangifte erfbelasting. Maar nogmaals zeiden ze dat het wel heel veel was.


We spraken af om bij mij op kantoor alles na te tellen. Van mijn aanbod maakten ze graag gebruik.
Enkele dagen later kwamen ze inderdaad bij mij langs. Ze hadden twee stevige boodschappentassen bij zich. En daaruit kwamen bankbiljetten. En nog meer. En nog meer. Oude guldenbiljetten en nieuwere eurobiljetten. Er kwam geen eind aan, mijn hele tafel lag vol met stapeltjes bankbiljetten. Ik kan u zeggen:
ik voelde me net Dagobert Duck.

Samen met de erfgenamen en onze boekhouder hebben we de bankbiljetten geteld. Neef en nicht vertelden dat zij het geld op allerlei plaatsen in het huis van tante hadden aangetroffen. Daarom was tante dus altijd zo terughoudend om mensen te ontvangen, zo realiseerden zij zich.
De eurobiljetten konden direct naar de bank worden gebracht. De guldenbiljetten konden niet meer worden ingeleverd bij de plaatselijke bank en moesten worden ingeleverd bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Een medewerker van ons kantoor heeft die bankbiljetten naar Amsterdam gebracht, waar hij door zwaar bewapende bewakers ‘hartelijk’ werd ontvangen.
Aan de belastingdienst hebben wij doorgegeven welk bedrag er in contanten bij de overleden mevrouw was aangetroffen en daarover is alsnog keurig belasting betaald.

Heeft u vragen over een erfenis of nalatenschap en wilt u dat wij u helpen? Of heeft u na het lezen van dit bericht andere vragen? Bel ons dan gerust. Bij MAAT notaris in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, helpen we u vraag verder.

MAAT notaris – 📨 info@maatnotaris.nl –📞 0164-744132

Anekdote van de MAA(n)T: Maak tijdig uw levenstestament

Anekdote van de MAA(n)T: Maak tijdig uw levenstestament

MAAK TIJDIG UW LEVENSTESTAMENT!

In mijn agenda staat dat ik een afspraak heb met het echtpaar B. om de verkoop van hun woning te bespreken.

Meneer en mevrouw zijn al op leeftijd en staan ingeschreven voor een zorginstelling. De gezondheid van meneer is nog heel behoorlijk, maar die van mevrouw laat steeds meer te wensen over. Meneer vertelt dat mevrouw vaak behoorlijk in de war is en dat er bij haar Alzheimer is vastgesteld. En helaas gaat zij erg snel achteruit. Ze hebben zich daarom ingeschreven bij een zorginstelling en hopen daar binnenkort samen te kunnen gaan wonen. 

Het valt mij op dat mevrouw tijdens ons gesprek voor zich uit zit te staren en niet aan het gesprek deelneemt. Ik probeer haar erbij te betrekken, maar mijn vragen lijken niet tot haar door te dringen en zij reageert niet echt. Als mevrouw even naar het toilet is, bespreek ik mijn twijfels met naar man. Begrijpt mevrouw nog voldoende wat verkoop van het huis inhoudt? Naar mijn mening is dat niet het geval, en meneer is het met me eens. Ik vraag meneer of mevrouw ooit een levenstestament heeft gemaakt, maar dat blijkt helaas niet het geval te zijn. Er is dus niemand die namens mevrouw mag optreden.

Omdat mevrouw mee moet tekenen voor de verkoop van het huis, maar de consequenties van haar handelen niet meer kan overzien, zal de rechter iemand moeten aanstellen die haar financiële zaken gaat behartigen (een “bewindvoerder”). Meneer kan een verzoek daartoe bij de rechter indienen, met daarbij de medische gegevens van mevrouw. De rechter wil natuurlijk met zekerheid vaststellen dat mevrouw echt niet meer in staat is haar eigen zaken te regelen en zal daarom met mevrouw in gesprek willen. Dit is een pijnlijk proces, niet alleen voor mevrouw en meneer, maar ook voor hun kinderen. Mevrouw krijgt nu immers officieel het stempel “dat zij allerlei dingen zelf niet meer kan en begrijpt”. Maar als er geen bewind wordt ingesteld, kan het huis niet worden verkocht.

Tegenwoordig hoor en lees je veel over levenstestamenten. Deze term levert nogal eens verwarring op: wat is nu het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Het verschil zit ‘m in het moment waarop de akte gaat werken. Een testament komt pas aan de orde als degene die het testament heeft gemaakt, is overleden. Een levenstestament daarentegen werkt tijdens uw leven.

In een levenstestament kunt u aan één of meer personen o.a. volmacht geven om namens uzelf allerlei zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld bankzaken en verkoop van uw woning. Ook kunt u medische zaken vastleggen, zoals bijvoorbeeld een behandelverbod en euthanasieverklaring voor de situatie dat u ongeneeslijk ziek wordt.

U moet wel wilsbekwaam zijn om een levenstestament (of een andere notariële akte) te kunnen maken. Het is daarom van belang dat u niet pas een levenstestament gaat maken op het moment dat het echt nodig is, want dan bent u misschien te laat.

Wilt u dat wij de levenstestamenten voor u maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook voor verdere informatie of een combinatie van testamenten en levenstestamenten bent u bij ons aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder.